Tin tức

SƠN ĐOÒNG TOP 5 ĐIỂM ĐẾN ĐÁNG MƠ ƯỚC 2019

SƠN ĐOÒNG TOP 5 ĐIỂM ĐẾN ĐÁNG MƠ ƯỚC 2019

Hang Sơn Đòong thuộc quần thể hang động Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Cho đến nay Hang động được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Để có cơ hội thực hiện chuyến đi này, bạn cần phải đặt chỗ trước thông qua website của đơn vị khai thác.

04/01/2019 0