Chính sách khách sạn

Thời gian nhận phòng:

  • Thời gian nhận phòng là sau 14h00, thờ gian trả phòng là trước 12h00.
  • Nhận phòng trước 5h00 tính phí thêm 100% giá phòng.
  • Nhận phòng từ sau 5h00 đến 9h00 khách sạn tính thêm 50% giá phòng.
  • Nhận phòng từ sau 9h00 đến 12h00 khách sạn tính thêm 30% giá phòng.
  • Nhận phòng sau 12h00 đến 14h00 tùy tình hình thực tế khách sạn sẽ phụ thu hay không.

Chính sách phụ thu trẻ em (tối đa không quá 2 trẻ):

  • Trẻ em dưới 5 tuổi ở chung với bố mẹ miễn phí ăn sáng .
  • Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở chung với bố mẹ phụ thu 70.000 VND/trẻ
  • Khách từ 11 tuổi trở lên được coi là người lớn,phụ thu ăn sáng 150.000 VND/trẻ

Chính sách Lễ, Tết:

  • Phụ thu 20% đối với các dịp Lễ, Tết so với ngày bình thường.