Suite

  • Gồm 2 phòng:
  • 1 phòng 1 giường king size
  • Hướng Sông
  • 1 phòng 2 giường queen size
  • Hướng thành phố