Superior Sea view

  • Gồm 10 phòng:
  • Hai giường đơn