Deluxe Twin River View

  • Gồm 23 phòng:
  • 16 phòng: 2 giường medium size
  • 7 phòng : 2 giường queen size
  • Hướng Sông