Đặt phòng

Superior sea view

Max people
Standard
Giá cho 1 đêm

750.000 đ

(Bao gồm ăn buffet sáng và VAT)
Standard
Giá cho 1 đêm

750.000 đ

(Bao gồm ăn buffet sáng và VAT)

Deluxe family room

Max people
Standard
Giá cho 1 đêm

850.000 đ

(Bao gồm ăn buffet sáng và VAT)
Standard
Giá cho 1 đêm

850.000 đ

(Bao gồm ăn buffet sáng và VAT)

Suite

Max people
Standard
Giá cho 1 đêm

1.200.000 đ

(Bao gồm ăn buffet sáng và VAT)